Timočki omladisnki centar u parnterstvu sa dizajn inkubatorom Nova iskra realizovao je projekat POMAK Transformer u periodu novembar 2019 – novembar 2020. Na samom početku projekta selektovano je 23 preuzetnika iz Zaječarskog i Borskog okruga, od koga je njih 20 prošlo kroz niz obuka edukativnog programa:

Canvas business modelovanje

– Digitalni marketing

– Unapređenje prodajnih veština i alata

– Unapređenje finansijskog poslovanja kroz kreiranje finansijskog plana

Vizuelni identitet/brending

Potencijalni izvori finansiranja za MMSP

Društveno odgovorno poslovanje i cirkularna ekonomija

Design thinking

Naše preduzetnike pitali smo da nam prenesu svoje utiske o predavanjima i značaju podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u poslovanju.

Nakon obuka usledio je i mentroski program koji je bio namenjen za 10 preduzetnika koji su pokazali najviše kapaciteta za dalje unapređenje poslovanja. Mentorski program obuhvatao je rad sa mentorima na izradi sledećih elemenata:

– novog vizuelnog identiteta kroz izradu grafičke knige standarda

– digitalnog marekting plana

– unapređenju proizvoda i usluga

– plana društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na cirkularnu ekonomiju

– profesionalnih fotografija proizvoda i usluga

– promotivnih video reklama

– sajtova

 

Lista preduzetnika u mentorskom programu

1. Protex uniforme, Zaječar

2. Knjigovodstvena agencija Aktiva, Zaječar

3. Equlibrium fizio, Kladovo

4. MHP, Zaječar

5. Sidro 030, Bor

6. Keramika rustika, Zaječar

7. Mental spa, Zaječar

8. Edukativni centar Mozgalica, Bor

9. Knjigovodstvena agencija Office, Zaječar

10. Pulsar, Zaječar

 

Projekat Pomak Transformer je realizovao Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Novom iskrom, a finansirala Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije kroz program EU PRO.