POMAK transformer program obuka za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, završavamo 8. obukom u nizu i to na temu Cirkularne ekonomije i društveno odgovornog poslovanja.

Ovu obuku održaće Miljan Peljević i Sabina Kerić, a sam cilj obuke je upoznati učesniek programa POMAK transformer sa osnovnim pojmovima i principima društveno odgovornog poslovanja i cirkularne ekonomije.

Tokom obuke preduzetnici i predstavnici mikro i malih preduzeća iz zaječarskog i borskog okruga imaće priliku da čuju o održivom razvoju i društveno odgovorno poslovanje, kao i o tome koji su osnovni pojmovi i principi Cirkularne ekonomije.

Predavanje će biti održano kao i prethodna tri u vreme pandemije COVID19 online i namenjeno je isključivo učesnicima programa POMAK transformer, a biće realizovano u subotu 25. aprila 2020. godine.

Miljan Peljević je kao menadžer prostora u dizajn inkubatoru Novoa iskra pokrenuo uvođenje sistema separacije otpada, efikasnijeg sistema smanjenja utroška potrošnje vode, zatim, uvođenje sistema automatizacije potrošnje struje projekte i ozelenjavanje radnog prostora. Jedan je od inicijatora BeeConnected-a, projekta iz domena urbane ekologije koji se bavi iznajmljivanjem i održavanjem košnica pospešujući obogaćivanje lokalnog biodiverziteta. Takođe je jedan od pokretača projekta Zelena laboratorija, u okviru koga je nastala i prva urbana bašta u Beogradu. Producent i jedan od osnivača festivala Remake koji se bavio promocijom održivog dizajna.

Sabina Kerić je direktorka startup-a Green Net doo. Kao saradnik u Novoj iskri, učestvovala je u pokretanju projekta Zelena laboratorija i projekta BeeConnected. Bila je projektni menadžer Beogradskog festivala cveća. Relaizovala je projekte Zdravac koji se bavio promocijom održive, gradske poljoprivrede i bašte u zajednici kao sredstvo za rešavanje problema zaštite životne sredine, ekonomije i socijalne politike u
urbanim zajednicama. Realizovala je i projekat senzorne bašte u osnovnoj školi Radvioj Popović u Zemunu, a trenutno radi na projektu Zelena mreža održivih rasadnika u Srbiji.