Keramika Rustika lokalni je brend umetnice Jasmine Milošević iz Zaječara. Ručnom izradom predmeta od gline bavi se od 2006. godine. Većinom samouka, stvarala je  svoju sopstvenu tehniku. Kaže da joj je bilo potrebno oko 10 godina konstantnog rada da može da savlada zanata. Bilo je i puno grešaka, ipak, na greškama se uči, a svaka greška vodila je do novih saznanja i otvarala nova vrata za nova delovanja.

Sajt Keramike Rustika

Novi logo

Izvod iz grafičke knjige standarda