Deniz Hoti, treći put za redom u saradnji sa timom Prostora za POMAK održaće obuku na temu Design thinkinga. Ovaj put ona je namenjena učesnicima programa POMAK tranformer, a imaće priliku da se bolje upoznaju sa tehnikom racionalnog i intuitivnog razmišljanja ili dizajnirano razmišljanje, kako da od ideje dođu do proizvoda po meri kupca ili korisnika usluga. Obuka će biti organizovana 21. aprila 2020. godine.

Tokom 7. po redu obuke u okviru programa POMAK transformer učesnici će imati priliku da se kroz uvod u Design thinking najpre upoznaju sa ovom tehnikom, zatim raditi na raspakivanje korisničkog iskustva, videti šta na svojim prozivodima u uslugama mogu da unaprede, zatim da rade uvod u prototipiranje i testiranje, predstave prototipove i da uče iz njihovog testiranja kod potencijalnih korisnika. Na osnovu peer to peer razmene, tj. komentara koje učesnici jedni drugima budu davali na prototipove proizvoda i usluga, učesnci će znati šta treba unaprediti, a na osnovu iskustava i kometnara samih korisnika.
Design thinking obuku u prethodnom periodu Deniz Hoti je u Prostoru za POMAK radio uglavnom sa mladima i predstavnicima organizacija mladih i za mlade, koji su tokom obuke kreirali usluge koje mogu da ponude mladima u svojoj zajednici. dok će sada to raditi sa preduzetnicima i predstavnicima mikro i mladih preduzeća, kojima će ova tehnika sigurno mnogo pomoći u daljem poslovanju.

Deniz Hoti nagrađivani socijalni dizajner, preduzetnik, filmski autor, omladinski lider i konsultant u oblastima javnog zagovaranja, društvenih inovacija i prikupljanja sredstava, sa više od 9 godina iskustva u javnom, korporativnom i civilnom sektoru u Srbiji. Nagrađivani je ekspert za dizajniranje edukativnog programa „Kad porastem biću…“.

U ime Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada imenovan za mentora u Regional Social Innovation Policy Lab-u u okviru You SEE platforme. Takođe je i deo trenerske baze South East European Youth Network.

Radio je kao trener sa decom i mladima, odraslima, vladom, osnovnim i srednjim školama, OCD, ustanovama kulture i kompanijama.
Zajedno sa njima dizajnirao je iskustvo učenja za više od 1500 ljudi, iz 12 različitih zemalja. U svoje slobodno vreme pokreće organizacije i društvene biznise. Osnivač je Connecting-a, SINHRO haba i Trip haouse-a. Zaljubljen je u Design Thinking i zna da pravi pivo.