Timočki omladinski centar nastavlja sa razvijanjem programa za zapošljivost i zapošljavanje mladih – POMAK. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Ministarstvo omladine i sporta podržali su realizaciju projekta POMAK transformacija.

Jedna od aktivnosti projekta “POMAK transformacija” biće i dvodnevna Konferencija o kreativnim industrijama i socijalnom preduzetništvu mladih. Ova konferencija biće organizovana 27. i 28. juna 2016. godine, u Beogradu.

Cilj projekta “POMAK transformacija” jeste transformacija organizacija civilnog društva u efikasne, efektivne i samoodržive organizacije koje će kroz kreativno preduzetništvo na direktan način doprinositi lokalnom ekonomskom razvoju i na inovativan način povećanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih.

Planirano je da na Konferenciji učestvuje 50 predstavnika OCD iz svih krajeva Srbije. Nakon konferencije biće odabrano 5 najmotivisanijih OCD sa najoriginalnijim idejama za transformaciju. Sa njima će se započeti proces transformacije uz obezbeđene obuke, mentorstvo i inicijalna materijalna sredstva za početak poslovanja.

U toku dvodnevne konferncije učesnici će imati priliku da čuju primere dobre prakse, organizacija koje su već prošle kroz proces transformacije u okviru projekta POMAK 2.0, mlade preduzetnike i kreativce, kao i stručnjake iz oblasti kreativnih industrija, društveno odgovornog poslovanja i omladinskog preduzetništva.

Osim predavača i panelista, koji će preneti svoja znanja i iskustva, premijerno će biti prikazan dokumentarni film o OCD koje su se već pokrenule privrednu delatnost i predstavljen priručnik „Mapa transformacije“. Verujemo pomoći i dodatno motivisati predstavnike OCD-a da započnu proces transformacije.

Ko može da se prijavi?

Konferencija je namenjena predstavnicima OCD koje imaju želju da uđu u proces transformacije, koje žele da pokrenu inicijativu za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji, osnivanjem socijalnog preduzeća ili bavljenjem kreativnim industrijama, čime mogu obezbediti održivost svojih programa za mlade, kao i povećanje zapošljivosti i zaposlenja mladih.

Komisija će pri odabiru učesnika voditi računa o ravnomernoj geografskoj, polnoj, manjinskoj zastupljenosti, kao i zastupljenosti po organizacijama.

Prijave su otvorene do petka 17. juna 2016. godine.

Logističke informacije:

Učesnici koji budu odabrani biće obavešteni do ponedeljka, 20. juna 2016. godine.
Troškovi smeštaja, ishrane i puta u visini povratne karte pokriveni su od strane organizatora konferencije.

Projekat “Pomak transformacija” realizuje Timočki omladinski centar, finansira Tim za socijalno uključivanje Republike Srbije sredstvima Švajcarska razvojna agencija, a sufinansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.