Timočki Omladinski Centar organizovaće u sredu 6. februara 2019. godine trening za primenu LEAN metodologije. Trening će biti relizovan u okviru projekat POMAK zajednica, koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Na ovom treningu naučićete kako da primenite LEAN principe u vašem poslovanju. Ova metodologija pre svega se odnosi na razvoj novih proizvoda i usluga, njihovo testiranje na tržištu i smanjenje troškova i rizika u procesu planiranja, dizajniranja, testiranja i izmene proizvoda i usluga. LEAN kao metodologija omogućava drastično smanjenje procesa i vremena koje je potrebno za razvoja i lansiranja proizvoda.

LEAN je termin koji opisuje održivi pristup poslovanju (organizaciji) koji koristi manje svega (resursa, investicija, troškova), da pruži više (kvaliteta, profita, zadovoljstva kupaca). LEAN je poslovna strategija bazirana na zadovoljenju kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga koji su baš ono što kupac želi, kad ih želi, u željenoj količini, po pravoj ceni, koristeći minimum materijala, opreme, prostora, rada i vremena.

Iako se u današnje vreme dosta može čuti i pročitati o lean metodologiji njena primena je vrlo često nezadovoljavajuća. Dvodnevni trening je pre svega namenjen mladim preduzetnicima koji su nedavno započeli svoj biznis, i to onima koji su zainteresovani za bolju organizaciju svojih resursa.

Ključna upotreba LEAN metodologije je da sa što manje truda, ulaganja i vremena razvijate i testirate nove usluge i proizvode, ali i da primenom metodologije na svim nivoima organizacije umanjite troškove, povećate efikasnost, drastično fokusirate i povećate vrednost koju vaši klijenti dobijaju. LEAN ključna u procesu povećanja vrednosti koje klijenti dobijaju uz smanjenje otpada i viška aktivnosti, ulaganja i procesa. Pored toga LEAN vam omogućava da na vreme shvatite da neki proizvodi ili usluge ne ispunjuju vaša očekivanja i na vreme prekinete ulaganje u neproduktivne proizvode ili usluge.

Na ovoj radionici pomoći ćemo vam da naučite i isplanirate implementaciju LEAN procesa u vašem preduzeću.

Pokrićemo teme:

  • LEAN metodologije i osnovnih koncepata rada po njoj
  • Metode LEAN kreiranja proizvoda i usluga
  • Kreiranje Minimal viable product-a tj MVP
  • Kako se proizvodi i usluge testiraju
  • Uloge fokus grupa u inicijalnom dizajniranju proizvoda
  • Koncept LEAN ciklusa za testiranje i razvoj proizvoda i usluga
  • LEAN kao metodologija za optimizovanje procesa rada i proizvodnje

Imaćete priliku:

  • da jedan svoj proizvod provučete kroz LEAN proces planiranja i da napravite proces testiranja i unapređenja proizvoda za vaš ključni proizvod ili uslugu
  • da napravite plan kako sprovesti LEAN u vašem preduzeću

Kako da se prijavite:

Prijavite se popunjavanjem prijavnog forumalara do 3. februara 2019. godine.

Odabrane učesnike kontaktiraćemo u ponedeljak 4. februara 2019. godine putem mail-a koje su ostavili u prijavnom formularu.

Kada i gde će biti održana obuka:

Trening za primenu LEAN metodologije biće održan 6. februar 2019. godine u Prostoru za POMAK u Zaječaru (Generala Gambete 44, 8. sprat).

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate kancelariju TOC-a na telefon 069 444 1091 ili  e-mail office@toc.rs .