Zaječar – 25. januar (četvrtak) 2018. godine, Pomak – zgrada Prekršajnog suda, ul. Generala Gambete 44/IV, 8. sprat

Na savetovanju ćete saznati kakav je način i postupak izrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu i koje sve aktuelnosti i izmene propisa utiču na poslovanje korisnika javnih sredstava u 2018. godini.

ROK za dostavljanje finansijskih izveštaja i izveštaja o izvršenju finansijskih planova: 28. februar 2018. godine za indirektne korisnike; 31. mart za direktne korisnike i 30. april za OOSO.

Opširnije: paragraf.rs i Facebook događaj.