Sećate li se naziva Caritas ŠabacZaječarska inicijativaChrono (Inicijativa za socijalno preduzetništvo)Naša kućaAgro IrisKoba YagiZaJednoKonjički klub AranđelovacIAN TelecentarCentar za obuku i radno angažovanje mladihTimočki omladinski centarNanin recept s jugaEcocetaskvARTMahala 1Reflektor teatarUradi-ZaradiOmladinski edukativni centarVrtlariCentar za mameNostalgija (Kiri123)? Ako vas pamćenje dobro služi, pogodićete da je reč o socijalnim preduzećima koja učestvuju u Programu podrške preduzećima sa pozitvnim uticajem na mlade koji se sprovodi u okviru GIZ YEP projekta.

Lični profil, rad i misija ovih preduzeća, razlozi zbog kojih nose epitet društveno odgovornih organizacija, kao i program podrške u kom učestvuju, predstavljeni su široj javnosti u okviru događaja „Ekonomski podsticaj za društveni uticaj!“održanom 26. januara 2018. godine u Kulturnom centru GRAD u Beogradu. Na taj način je omogućeno približavanje koncepta socijalnog preduzetništva i sagledavanje potencijala koji ovakav način poslovanja ima u odnosu na kreiranje i unapređivanje uslova za zapošljavanje mladih ljudi kao važnog društvenog zadatka.

Događaj je okupio predstavnike/ice različitih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija kojima su se u uvodnom delu obratili:

  • Darko Stanić, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta;
  • Bojana Stanić, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
  • Leonie Reimers, prva sekretarka i šefica odseka za ekonomsku saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji;
  • Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva i
  • Miodrag Shrestha, konsultant za socijalno preduzetništvo u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“.

Tokom ovog segmenta, prisutni su imali prilike da više saznaju o samom Programu podrške preduzećima sa pozitvnim uticajem na mlade. Predočeno je da sam proces podrške podrazumeva učešće i saradnju relevantnih aktera sa ciljem dugoročnog jačanja kapaciteta socijalnih preduzeća, što u zavisnosti od potreba konkretnog preduzeća može da podrazumeva unapređivanje poslovnih veština, socijalne uloge i delovanja, doniranje opreme itd. U osnovnim crtama su opisane različite faze kroz koje je program već prošao (raspisivanje javnog poziva, proces selekcije socijalnih preduzeća – učesnika programa, procena potreba svakog odabranog preduzeća), ali i predstojeće aktivnosti koje između ostalog uključuju težnju ka regionalnom i međunarodnom umrežavanju koje bi omogućilo razmenu iskustava i razvoj kroz različite vidove učenja (studijske posete, vebinari i sl.).

Osim navedenog, prisutni su bili u mogućnosti da uoče bogatstvo delovanja socijalnih preduzeća – učesnika programa podrške koje proizilazi iz međusobnih razlika koje se mogu sagledati sa više aspekata kao što su forma udruživanja, geografska lokacija, dužina poslovanja, oblast rada. Pa tako među našim 21 preduzećem su udruženja građana, društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetničke radnje i sportsko udruženje. Neki su na početku svog poslovanja, dok se drugi mogu pohvaliti radom dužim od sedam godina. Dolaze iz različitih gradova i mesta u Srbiji sprovodeći aktivnosti u različitim sektorima poput poljoprivrede, organske porizvodnje, pružanja socijalnih usluga namenjenih različitim ciljnim grupama, građevinarstva itd. Ono što im je zajedničko je da zapošljavaju ili na određeni način doprinose zapošljavanju mladih iz različitih društvenih grupa.

Verovatno najzanimljiviji deo događaja se odnosio na predstavljanje samih socijalnih preduzeća i njihovog rada što je postignuto na različite načine. Prostor Kulturnog centra GRAD su ispunili štandovi preduzeća na kojima su prisutni mogli da se upoznaju sa različitim proizvodima, a neke i da isprobaju. Jedno od preduzeća je pripremilo materijale za učesnike/ice događaja, dok se u središtu našao glumački performans Reflektor teatra kroz koji je na posve kreativan i neformalan način predstavljeno svako socijalno preduzeće koje učestvuje u našem programu podrške. O ovom segmentu najbolje svedoče fotografije i video zapisi koje možete da pogledate na našoj Fejsbuk stranici: https://www.facebook.com/GIZYEP/.

Izvorna vest: odskoledoposla.org/ekonomski-podsticaj-za-drustveni-uticaj/