Treća obuka za preduzetnike u okviru projekta Pomak Transformera biće realizovana na temu  Unapređenje prodajnih veština i alata.
Ovu obuku smo poverili Danijeli Nedić, koja je dipl. pravnik i specijalista u oblasti Upravljanja komunikacijom.
Osnivač je i direktor Centra za poslovnu edukaciju i savetovanje Biznis Link. Jedan je od osnivača i predavačs u Mokrogorskoj školi menadžmenta. Ona je regionalni menadžer i predstavnik OMT grupacije za Evropu, Aziju i Afriku. Danijela poseduje dvanaestogodišnje iskustvo kao konsultant i predavač u oblasti Komunikacija, Prodaje & Menadžmenta.
Danijela iza sebe ima +600 dizajniranih i realizovanih treninga & +6.500 edukovanih polaznika.Dizajnirala je i implementirala brojne edukativne programe za predstavnike top i srednjeg menadžmenta u oblasti Komunikacionih veština, Prodajne komunikacije, Poslovnog prezentovanja, Retorike, Javnog nastupa, Veština uveravanja, Pregovaračkih veština, Upravljanja konfliktima, Vođenja timova, Upravljanja performansama zaposlenih, Veština samomenadžmenta (samodisciplina, samomotivacija, upravljanje ciljevima, vremenom i stresom itd.)
Projekat POMAK transformer realizuje Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Dizajn inkubatorom Nova Iskra, a uz podršku Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, u okviru programa EU PRO – Evropski Progres
.