Početkom fernuara 2016. godine, Timočkog omladinskog centra zvanično je počeo realizacija projekta “POMAK transformacija”.

Zahvaljujući projektu “Pomak transformacija”, Timočki omladinski centar ima priliku da nastavi sa razvijanjem i realizacijom ideje transformacije Organizacija civilnog društva (OCD) u efikasna, efektivna i samoodrživa preduzeća.

Cilj ovog projekta jeste uspostavljen mehanizam za samoodrživost OCD-a kroz model transformacije, koje kroz kreativno socijalno preduzetništvo sufinansiraju svoje programe, usluge i aktivnosti i odgovaraju na potrebe mladih na lokalu i povećavaju zapošljavanje i zapošljivost mladih.

Kroz projekat „POMAK transformacija“ biće napisani i priručnik za transformaciju OCD, u kome će svoja iskustva u transformaciji preneti 5 organizacija koje zajedno sa TOC-om trenutno prolaze kroz proces transformaciju zahvaljujući projektu POMAK 2.0, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Ovih 5 organizacija i TOC  će takođe svoja iskustva predstaviti i na konferenciji  na kojoj će učestovati novih 40 OCD iz cele Srbije. Ideja Timočkog omladinskog centra je da i njih podstakne da se i tih 40 OCD transformišu, te osiguraju održivost svojih programa obavljanjem neke privredne delatnosti

Timočki omladinski centar projekat „POMAK transformacija“ realizuje u saradnji sa 3 veoma bitna partnera

Euro Bridge doo pružiće konsultantsku i mentorsku podršku prilikom pripreme priručnika za transfromaciju OCD, kao i mentorsku podršku zainteresovanim OCD.

Za Media doo, radiće na izradi dokumentarnog filma koji bi bio ponuđen na prikazivanje televizijama sa regionalnom i nacionalnom frekvencijom.

Regionalna privredna komora Zaječar pružaće stručnu savetodavna podrška prilikom organizacije konferencije sa naglaskom na korporativnu odgovornost i povezivanje biznis i civilnog sektora.

Projekat “Pomak transformacija”, kroz konkurs “Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih” podržali su Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.