Posle događaja u Crnoj Gori kao učesnici projekta Digital Cities imali smo priliku da učestvujemo i na trening kampu. Ovaj intenzivni trodnevni program bavio se razvojnim potrebama učesnika izraženih u procesu apliciranja.

Pored našeg predstavnika još četrdesetak učesnika imalo je priliku da intenzivno radi na imanju Mokrin House, prvom i najnaprednijem ruralnom habu u našem regionu i savršenoj lokaciji za tu vrstu programa.

Neke od obrađenih tema su upravljanje digitalnim proizvodima, timska kultura, blockchain i strateški marketing za digitalna preduzeća. Sve radionice, sesije i predavanja držali su stručnjaci iz branše koji su postigli odlične rezultate u oblasti digitalnih i kreativnih industrija. Učesnici su takođe imali priliku da, tokom celodnevnih radionica, rade jedan na jedan sa fasilitatorima i planiraju zajedničke aktivnosti sa partnerima iz Velike Britanije i Zapadnog Balkana.

Opširnije: Praktičan pristup digitalnom učenju, Timski rad i timska kultura uz Nanu Radenković, Veštine storytelling-a sa Lazarom Dzamićem.