Predstavnici Timočkog omladinskog centra, u ponedeljak 1. februara 2016. godine, potpisali su Ugovor sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, nakon čega će zvaničo početi realizacija projekta “POMAK transformacija”.

Zahvaljujući projektu “Pomak transformacija”, Timočki omladinski centar imaće priliku da nastavi sa razvijanjem i realizacijom ideje transformacije Organizacija civilnog društva (OCD) u efikasna, efektivna i samoodrživa preduzeća.

Cilj ovog projekta jeste uspostavljen mehanizam za samoodrživost OCD-a kroz model transformacije, koje kroz kreativno socijalno preduzetništvo sufinansiraju svoje programe, usluge i aktivnosti i odgovaraju na potrebe mladih na lokalu i povećavaju zapošljavanje i zapošljivost mladih.

OCD kroz proces transformacije osnažuju se da pokrenu svoja društveno odgovorna preduzeća koja će uposliti određen broj mladih ljudi i time doprineti zapošljivosti i zapošljavanju mladih. Procesom transformacije  OCD pokreću sopstvena kreativna preduzeća koja će izaći na tržište, a ostvareni prihod ugraditi u sufinansiranje svojih programa.

Model transformacije OCD u kreativna preduzeća je inovativan i doprinosi efikasnom i delotvornom korišćenju i očuvanju resursa. Takođe, ovaj model odgovara na društvene potrebe i stavlja ljude/korisnike u centar, unapređuje svakodnevni život građana i građanki-ciljane grupe, doprinosi saradnji i izgradnji partnerstva između različitih sektora. Model trensformacije, ima transformacijsku ulogu kojom umanjuje ili eliminiše nejednakosti u društvu, te osnažuje i uključuje građane kao partnere i učesnike u kreiranju rešenja.

Kroz projekat „POMAK transformacija“ biće napisani i priručnik za transformaciju OCD, u kome će svoja iskustva u transformaciji preneti 5 organizacija koje zajedno sa TOC-om trenutno prolaze kroz proces transformaciju zahvaljujući projektu POMAK 2.0, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Ovih 5 organizacija i TOC  će takođe svoja iskustva predstaviti i na konferenciji  na kojoj će učestovati novih 40 OCD iz cele Srbije. Ideja Timočkog omladinskog centra je da i njih podstakne da se i tih 40 OCD transformišu, te osiguraju održivost svojih programa obavljanjem neke privredne delatnosti.

Timočki omladinski centar projekat „POMAK transformacija“ realizovaće u saradnji sa 3 veoma bitna partnera.

Euro Bridge doo pružiće konsultantsku i mentorsku podršku prilikom pripreme priručnika za transfromaciju OCD, kao i mentorsku podršku zainteresovanim OCD.

Za Media doo, radiće na izradi dokumentarnog filma koji bi bio ponuđen na prikazivanje televizijama sa regionalnom i nacionalnom frekvencijom, a takođe i medijski će ispratit sve projektne aktivnosti.

Regionalna privredna komora Zaječar pružaće stručnu savetodavna podrška prilikom organizacije konferencije sa naglaskom na korporativnu odgovornost i povezivanje biznis i civilnog sektora.

Projekat “Pomak transformacija”, kroz konkurs “Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih” podržali su Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.