Timočki omladinski centar organizovao je na Srebrnom jezeru prvu trodnevnu obuku u okviru projekta POMAK transformacija. Obuka je bila realizovana u periodu od 14. do 16. septemra 2016. godine, a bila je namenjena predstavnicima OCD koje žele da se transformišu u efikasne, efektivne i samoodržive.

Ove organizacija civilnog društva, svoje interesovanje za transfromaciju pokazale su učešćem na konferenciji POMAK trnasformacija, održanoj juna ove godine u Beogradu, kada su imale priliku da čuju iskustva 6 organizacije koje su se transfromisale u okviru projekta POMAK 2.0.

Iskustvo iz nekoliko malorojnih program podrške otpočinjanja sopstvenog biznisa pokazalo je da je budućim preduzetnicima, osim bespovratne donacije u novcu ili opremi i mentorske podrške, potrebno obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka.

U toku tri aktivna dana, polaznici su imali priliku da zajedno sa predavačima Nemanjom Glavnićem i Goranom Radisavljevićem, analizirali svoje ideje za transformaciju, naučili kako da napišu dobar biznis plan, kao i da nauče šta dobar marketing znači za funkcionisanje jednog preduzeća, te kako da rade na izradi marketing plana.

Ono što očekuje organizacije civilnog društva u narednom periodu, u procesu transfromacije, najpre je izrada biznis planova uz podršku i konsultacije sa mentorima, zatim drugi modul obuke u okviru koga će imati priliku da uče o uspešnom fandrejznigu, tj. kako da najuspešniji način rade na prikupljanju sredstava za svoje buduće firme, mentorske posete i izrada filma nakon završenih transfromacija o firmama koje budu osnovali.

Projekat POMAK transfromacija realizuje Timočki omldinski centar uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.