Centar za razvojnu podršku i inicijativu „NOVITAS“ Pirot, započeo je realizaciju projekta „Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća Jugoistočne Srbije”, koji se sprovodi uz podršku Evropske unije, preko programa EU PRO, usmeren ka jačanju konkurentnosti lokalnih preduzeća i preduzetnika u pet okruga u Srbiji – Pirotskom, Nišavskom, Jablaničkom, Zaječarskom i Pčinjskom.

Tokom realizacije Projekta, održavanjem jednodnevnih radionica u Pirotu (19.02.2020), Nišu (20.02.2020) i Zaječaru (26.02.2020), projektni tim eksperata će pružiti tehničku podršku prijavljenim kompanijama u procesu pronalaženje i dobijanja neophodnih izvora finansiranja.

Radionica u Zaječaru biće organizovana u sredu 26. 2. 2020., u Prostoru za POMAK, Generala Gambete 44/8, a početak je zakazan za 10 h.

Na radionicama će se naročita pažnja posvetiti dostupnim izvorima finansiranja, uslovima za njihovo dobijanje, prednostima i manama pojedinih izvora finansiranja, važnosti postojanja i uspostavljanja adekvatnih procesa planiranja i pripreme poslovnih i investicionih planova, razumevanja procesa vrednovanja kapitala, kao i uspostavljanja adekvatnih procedura korporativnog upravljanja.

Satnicu događaja sa pregledom svih tema koje će biti obrađene tom prilikom.

Vaše prisustvo možete potvrdite na email adresu novitas.razvoj@gmail.com