Timočki Omladinski Centar i Prostor za POMAK u saradnji sa Razvojnim biznis centrom iz Kragujevca organizovaće u četvrtak 31. oktobra 2019. godine MeetUp na temu Erazmus za mlade preduzetnike. Ideja ovog događaja je da približi mladima prilike i mogućnosti koje im pruža ovaj program. MeetUp će biti organizovan u Prostoru za POMAK, sa početkom u 12h.

Ove godine program slavi 10 godina postojanja, a do sada je na programu realizovano 7000 razmena.

Evropski program razmene preduzetnike – Erasmus za mlade preduzetnike Erasmus za mlade preduzetnike ( Erasmus for Young Entrepreneurs ) je program međunarodne razmene, koji pruža priliku novim ili potencijalnim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa. Program je iniciran još 2009. godine od strane Evropske unije. Sprovodi na teritoriji zemalja učesnica, i to: 28 zemalja EU, Albanije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Islanda, Crne Gore, Moldavije, Srbije, Kosova* 1 , Turske i Ukrajine.

Kao i do sada učešće je besplatno, ali zbog ograničenog broja mesta neophodno je da rezervišete svoje mesto popunjavanjem kratkog prijavnog formulara.

Razmena iskustva dešava se tokom boravka novog/potencijalnog preduzetnika (u daljem tekstu gost) kod domaćina, iskusnog preduzetnika (u daljem tekstu domaćin), koji mu pomaže da stekne i razvije veštine potrebne za vođenje malog biznisa.

Tokom razmene, novom/potencijalnom preduzetniku obezbeđena je mesečna stipendija, koju obezbeđuje Evropska komisija. Iznos za svaku zemlju je fiksan i definisan pravilima programa.

Razvojni biznis centar Kragujevac od 2018. godine učestvuje u ovom sjajnom evropskom programu podrške preduzetništvu, kao kontakt tačka u Srbiji. Deo su evropskog konzorcijuma, sa još 7 organizacija, iz 7 zemalja Evrope, sa kojima partnerski sprovode projekat StartUp2, u okviru programa Erasmus za mlade preduzetnike.

Svi zainteresovani novi/potencijalni preduzetnici i domaćini, iskusni preduzetnici mogu se više informisati o programu tokom predstojećem MeetUp-a, a svojemesto mogu rezervisati na linku.

Koristi od programa za nove/potencijalne preduzetnike Novi/potencijalni preduzetnici imaju višestruke koristi od obuke na radnom mestu u nekom od malih ili srednjih preduzeća u Evropi, jer tokom razmene stiču, razvijaju i unapređuju ključne preduzetničke veštine, veštine upravljanja, komunikacije, lidrestva. Program na ovaj način olakšava uspešan početak biznisa početnicima ili ojačava njihovu novu kompaniju. Novi/potencijalni preduzetnici takođe mogu profitirati od pristupa novim tržištima, međunarodne saradnje ili potencijalnih mogućnosti saradnje sa biznis poslovnim partnerima iz inostranstva.

Evropski program razmene preduzetnika finansira  Evropska komisija  i sprovodi se na teritoriji zemalja učesnica, uz pomoć lokalnih kontakt organizacija. Njihove aktivnosti koordinira na evropskom nivou  Kancelarija za podršku Programa .

1 ‘’Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem
Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova“

Ovaj MeetUp realizuje Timočki Omladinski Centar u okviru projekta Osnaži se, pokreni se! podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.