Timočki omladinski centar, Zaječar, objavljuje

POZIV

 

Za dostavljanje ponuda za nabavku : usluga izrade veb sajtova

Predmet nabavke je izrada 10 veb sajtova za 10 preduzetnika odabranih u programu POMAK Transformer, koji sprovodi naručilac

Rok za podnošenje ponuda je: 14-5-2020 do 10:00h

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu:

Generala Gambete 44/8, 19000 Zaječar

Svi zainteresovani ponudjači mogu zatražiti dostavljanje dokumentacije poštom ili E-mailom procurement@toc.rs, broj telefona 0649292856