Prostor za POMAK organizovaće u period novembar – decembar intenzivan dvomesečni kurs, informatičku radionicu digitalnih veština – Passo Lungo.

Svedoci smo činjenice da je industrija video igara, trenutno jedan od najbrže rastućih kreativnih industrija, a istovremeno da kod nas još uvek ne postoji jasna razlika šta je to infromatičko znanje, a šta informatička veština.

Cilj nam je da mladi, učesnci dvomesečnog kursa, steknu znanja i veštine da kreiraju svoju prvu video igru, tj. sticanje znanja i veština u upotrebi digitalnih alata u svrhu kreiranja video igre. Kurs Passo Lungo zamišljen je kao prvi korak za upuštanje u industriju video igara.

Ko može da se prijavi?
Radionica je namenjena mladima, srednjoškoloskog uzrasta sa infromatičkim interesovanjima.

Kako se prijaviti?
Zainteresovani mladi mogu se prijaviti popunjavanjem online prijavnog formulara do 30. oktobra 2020. godine.

Trajanje obuke:
Početak obuke planiran je za 5. novembar, a obuka će trajati 2 meseca, 3 sata (dva dvočasata – 2×1,5h), 2 puta nedeljno.

Tehničko logistički preduslovi:
Učesnici kursa moraju imati svoj lap top računar, sa što boljim grafičkim performansama.
Za maloletne učesnike neophodno je dostaviti saglasnost roditelja za učešće na radionicama.