“Design Thinking je korisnički orijentisan pristup inovacijama koji u svojoj metodologiji integriše potrebe ljudi, mogućnosti tehnologije i zahteve za poslovni uspeh” – Tim Brown, predsednik i CEO, IDEO