Dan „Odgovorne Javne uprave“ održan je u utorak 28. Novembra u prostoru za POMAK kroz dve panel diskusije,od kojih je prva  za fokus imala reformu  javne uprave i ocene građana prema institucijama iz ove oblasti, dok se druga bavila učešćem građana u procesu kreiranja budzeta u njihovim lokalnim samoupravama.

Prvi panel je sproveden u sklopu kampanje „Ja u centru pažnje“koja je deo projekta „Partnerstvom do dobre Javne uprave“, koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike, uz finansijsku pomoć Amerčke agencije za međunaradni razvoj (USAID). Projekat se sprovodi sa ciljem poboljšanja kvaliteta javnih usluga koje se finansiraju novcem poreskih obveznika.

Nakon predstavljanja portala mojauprava.rs, usledila je i prezentacija istraživanja o stavovima građana o zadovoljstvu građana javnim uslugama predškolskog i školskog obrazovanja. Zaključi sa istraživanja su da građani Srbije uslugama predškolskog i školskog obrazovanja zadovoljni, dok je samo 5 % građana Istočne i Južne Srbije u potpunosti zadovoljno procedurom upisa u predškolske ustanove.

„Reforme javne uprave su zasigurno kompleksan , ali  i neophodan proces naročito iz ugla pridruživanja Evropskoj Uniji. Kao obiljan zadatak  zahteva posvećenost javnih službi, medija, i OCD organizacija, kako bi same institucije bile spremen da na efikasan i transparentak način odgovore potrebama svih građana. U tome poprilično mogu da pomognu interent platforme poput mojeuprave.rs kroz koju na jednostavan način svojim stavovima i sugestijama mogu da se uključe svi građani“- ispred Timočkog omladinskog centra istakao je Stanojević Milan.

Ovom panelu je predhodila ulična akcija, u kojoj su građani Zaječara  preko upitinika  ocenjivali rad javnih uprava,  u kojima su pored razumevanja za teške uslove rade, ipak izrazili svoje nezadovoljstvo.

Drugi panel bio je posvećen učešću građana u procesu  kreiranja lokalnog budzeta, kao deo projekta „Medijii loklana samouprava i organizacije civilnog društva za odgovorne javne finansije“ ,  koji sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost(BFPE) u partnerstvu sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC). Bogdan Urošević  ispred BFPE-a je na ovu temu istakao

“Suštinska veza za približavanje građana ovoj temi, kao I povećanje njihove uključenosti u proces formiranje budzeta je saradnja između lokalne samouprave I udruženja građana. Bilo kroz mrežu mesnih odbora, bilo kroz popularizaciju kroz medije, građani moraju da steknu uvid kako I na koji način se upravlja novcem poreskih obveznika”.