Prvi nacionalni fandrejzing kongres – FundCon, u organizaciji Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019, održan je 15. decembra 2018. godine u zgradi Rektorata u Novom Sadu.

Ideja kongresa, kažu u OPENSu, jeste da se u istoj areni, na jednakim pozicijama nađu pre svega predstavnici omladinskih i organizacija za mlade, donatori, donosioci odluka, privatne i društveno odgovorne kompanije. Ovo je prilika za umrežavanje, ali i sticanje novih znanja i veština kroz niz tematskih i info sesija, panele, radionice, kao i u okviru izlagačke zone.

U okviru tematske sesije o socijalnom preduzetništvu predstavili smo iskustva Timočkog Omladinskog Centra, stečena prilikom formiranja Prostora za POMAK, kojim smo želeli da učesnike konferencije motivišemo za transformaciju organizacija civilnog društva zarad održivosti njihovih programa.

Kompletan izveštaj sa konferencije možete pročitati na sajtu OPENS-a: FUNDCON – PRVI NACIONALNI FANDREJZING KONGRES, takođe na istom sajtu u sekciji galerija možete pogledati i fotografije sa celokupnog događaja.