VIDEO : Pomak Transformacija

Film o organizacijama civilnog društva koje su se transformisale u [...]