Predavanje u Prostoru za POMAK o novim uredbama o paušalnom oporezivanju

Da li ste spremni da prodiskutujemo o svim promenama koje [...]