MeetUp – Web preduzetništvo, samo praksa, ništa doktorat

I u 2019. godini nastavljamo sa organizacijom MeetUp-ova na najrazličitije [...]