Timočki Omladinski Centar uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije započeo je realizaciju projekta POMAK 2.0. Cilj ovog projekta je transformacija organizacija civilnog društva u efikasne, efektivne i samoodržive organizacije koje će kroz kreativno preduzetništvo na direktan način doprinositi lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju mladih. Ovo planiramo da uradimo uspostavljanjem mehanizma za samoodrživost OCD-a koje kroz kreativno i društveno odgovorno/socijalno preduzetništvo sufinansiraju svoje programe, usluge i aktivnosti koje zapošljavaju mlade. Planirano je i opremanjem 6 prostora za kreativno preduzetništvo na osnovu idejnih rešenja mladih dizajnera i podršku društveno odgovornih kompanija.

Ovim projektom 5 OCD, koje su pokazale najveće interesovanje, kao i TOC prolaze kroz proces transformacije i osnaživanja za pokretanje svojih društveno odgovornih preduzeća koja će uposliti određen broj mladih ljudi (minimum 1 po OCD). Društveno odgovorne kompanije će kroz donatorsku konferenciju obezbediti dodatna inicijalna sredstva za pokretanje i opremanje prostora ovih OCD. Transformacija OCD vrši se kroz obuku i mentorsku podršku. Obukom su predstavnici 6 OCD dobili početna polazna znanja i zajedno su osmislili proces (napravili model) transformacije svojih organizacija za obavljanje privredne delatnosti.

Procesom transformacije 6 OCD učesnika projekta će pokrenuti sopstvena kreativna preduzeća koja će izaći na tržište, a ostvareni prihod koristiće u sufinansiranje svojih programa. Ovakav sistem podrške OCD jedinstven je i ima nekoliko predispozicija da rad ovih preduzeća bude profitabilan, zapošljava mlade i potencijalno bude primer dobre prakse i uzor drugim organizacijama koje imaju kreativne ideje ali i izazov održivosti organizacija. Ovako uspostavljen mehanizam mogao bi da dobije i institucionalnu podršku kao i podršku drugih donatora.