Građanska čitaonica „Libergraf“ Užice – START(ME)UP inkubator

Libergraf je osnovan 1998. kao odgovor gupe mladih aktivista na tadašnju društven-političku situaciju. U toku dosadašnjeg rada Libergraf je realizovao 30 samostalnih projekata, uz podršku 18 donatora. Kroz njihove aktivnosti prošlo je Nekoliko hiljada korisnika. Kontinuirano rade na poboljšanju života u lokalnoj zajednici. Za sebe kažu da su pioniri socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Projekat kojim su radili na razvijanju socijalnog preduzetništva jeste osnivanje farme koka nosilja na kojoj su zapošljavali izbeglice i interno raseljena lica.

Glavni razlog koji je podstakao građansku čitaonicu “Libergraf” na transformaciju i osnivanje STRAT(ME)UP inkubatora jeste pokušaj sprečavanja migracije mladih nazaposlenih Užičana, koji čine 1/3 od ukupnog broja nezaposlenih u Užicu. U Užicu nije dovoljno razvijena infrastruktura za podršku mladim preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima.

START(ME)UP inkubator trenutno je jedina poslovna infrastruktura u funkciji mladih preduzetnika u Užicu.

Prvi co-working koncept u centralnoj Srbiji, nudim mladim preduzetnicima korišćenje prostora, tešhničkih i administrativnih resursa za svoj individualni rad i razvoj. Cilj im je da kroz transformaciju uspostave održivi model stalne podrške omladinskom preduzetništvu.

Pored radnog prostora od minimum 5 i maksimum 25 radnih mesta, namenjenog mladim preduzetnicima, START(ME)UP inkubator nudi i usluge organizacije događaja u njihovom prostoru, vizualne komunikacije (Usluge grafičkog dizajna, izrada promo materijala i ambalaže, web dizajn), edukativni program (obuke, radionice, predavanja, tribine), kao i konsultantske usluge.

Osnivanjem START(ME)UP inkubatora, mladi Užica dobili su novi prostor u kome mogu da rade, da se druže i uče jedni od drugih, privrednici su dobijaju kvalitetnu uslugu i reprezentativni multifunkcionalni prostor, a Libergraf uspostavlja trajnu finansijsku održivost i mogućnost da bude više fokusiran na realizaciju svoje misije.