Timočki Omladinski Centar raspisuje poziv za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća iz Zaječarskog i Borskog okruga za učešće u programu POMAK transformer.

Cilj programa je da odabrani preduzetnici dobiju znanja koja će im pomoći u boljem i uspešnijem poslovanju, ali i da pored toga dobiju priliku da u radu sa ekspertima dobiju paket usluga u ukupnoj vrednosti od 3500 evra za svako preduzeće, i to besplatno.

Obuka će obuhvatiti niz treninga na teme: prodaja i unapređenje iskustva korisnika/kupaca, digitalni marketing, vizuelni identitet, odgovorno poslovanje – cirkularna ekonomija, računovodstveno i finansijsko unapređenje, predstavljanje programa finansijske podrške, lean i agilna metodologija poslovanja i design thinking. Treninzi će se odžavati svakog vikenda u februaru i martu 2020. godine.

Teme koje će biti obuhvaćene obukom su veoma važne u procesu digitalne transformacije poslovanja, koja je neophodan parametar da bi se osigurala konkuretnost i finansijski napredak jednog preduzeća.

Preduzetnici i mikro, mala i srednja preduzeća koji budu uspešno završili svih osam treninga u okviru obuke, imaće mogućnost da se kvalifikuju za Program mentorstva u trajanju od 6 mesec, od aprila do oktobra 2020. godine. Ovaj program mentorstva će pružiti veliki broj pogodnosti za odabrane preduzetnike:

  •      Rad sa mentorom na razvoju proizvoda i usluga
  •       Izrada grafičke knjige standarda
  •       Profesionalne fotografije proizvoda/usluga
  •       Produkciju promotivnog videa
  •       Izradu sajta
  •       Izradu marketing plana
  •       Plan društveno odgovornog poslovanja kroz primenu cirkularne ekonomije

Kome je namenjen konkus:

Konkurs je otvoren za sve preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, a prednost u odabiru kandidata će imati početnici u poslovanju koji posluju ne duže od 3 godine, žene preduzetnice ili mikro, mala i srednja preduzeća u kojima žene čine više od 50% zaposlenih.

Način i rokovi za prijavu:

Rok za prijavu na program obuke je do 10. januara 2020. godine. 

Rok za prijavu produžen je do 15. januara 2020. godine.

Prijava se radi popunjavanjem Formular za prijavu.

Selekcija učesnika će se vršiti na osnovu prepoznatih potencijala za unapređenje u oblasti brendinga, marketinga, cirkularne ekonomije, ali i motivacije za učešće u programu. 

Rezultati selekcije biće objavljeni 15. Januara 2020. godine.

Rezultati selekcije biće objavljeni do 20. januara 2020. godine.

Nakon selekcije, učesnici će biti pozvani na kratak intervju na kome će se utvrditi kapaciteti poslovanja i motivisanost učesnika.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti na telefon 069/4441-091 svakog radnog dana od 9 do 16h, kao i putem maila konkurs@toc.rs

 

Projekat POMAK transformer realizuje Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Dizajn inkubatorom Nova Iskra, a  finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. 

Pomak Transformer poziv